Πλούσιες Δραστηριότητες

Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων λαμβάνονται υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Επιπλέον, όλες οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας στην οποία απευθύνονται.

Ακολουθούνται πιστά οι σύγχρονες διδακτικές για την εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων, όπως υπογραμμίζονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Προσχολική Εκπαίδευση, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε το παιδί να διερευνήσει πολύπλευρα το περιβάλλον γύρω του και ταυτόχρονα να ανακαλύψει πτυχές του εαυτού του. Γίνεται, λοιπόν, χρήση πλούσιου εποπτικού παιδαγωγικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών μέσων. Ακολουθείται η μέθοδος project και τα διαθεματικά σχέδια εργασίας για την προώθηση της βιωματικής μεθόδου μάθησης και αύξησης της δημιουργικότητας.

Ειδικότερα, στο τμήμα του Βρεφικού Σταθμού δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε ατομικές δραστηριότητες για την κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και κινητική ανάπτυξη των βρεφών, καθώς και την υποβοήθηση της κατάκτησης δεξιοτήτων αυτονομίας. Στα τμήματα των νηπίων, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των παιδιών σε ομάδες απασχόλησης-παιχνιδιού, όσον αφορά τη γλώσσα, τα μαθηματικά, την ρυθμική και κινητική αγωγή, τη θεατρική και μουσική αγωγή, τη φιλαναγνωσία, την πολυγλωσσία, τις νέες τεχνολογίες, τα πειράματα κα.

Όλες οι παραπάνω δράσεις ενισχύονται και συμπληρώνονται με προγραμματισμένες επισκέψεις των μαθητών σε χώρους συναφείς με τη θεματολογία των δραστηριοτήτων μας, όπως Μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, εκδρομές και εξερεύνηση του φυσικού κόσμου κα.

Τα cookies είναι σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του maneluna.gr και την βελτίωση της εμπειρίας σας όταν το επισκέπτεστε.